isa-workforce

International Service Agency Sp. z o.o.

PRACA TYMCZASOWA

Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej, zwanej również leasingiem pracowniczym, jest stosunek trójstronny:

Z nami jako Partnerem odpowiedni Pracownik będzie dla Ciebie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Krótkotrwałe, średnie oraz długotrwałe zapotrzebowanie na Personel może zostać elastycznie pokryte dzięki pracy tymczasowej.

Poprzez zaangażowanie personelu na okres tymczasowy nie wiążemy się z nim na stałe, lecz tylko w momencie gdy jest nam potrzebny np. w przypadku pracy sezonowej, zapotrzebowania na fachowców do danego projektu, w okresie urlopowym, choroby lub urlopu macierzyńskiego. Będąc Twoim Partnerem wypełniamy luki personalne. W ten sposób podwyższamy Twoją elastyczność zarazem zwiększając możliwości w zarządzaniu personelem. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie oraz wypłatę wynagrodzeń, rozliczenie podatków oraz składek socjalnych.